Për shkollën si qendër komunitare

400 nxënës nga 50 shkolla të vendit, u mblodhën në konferencën e qeverive të nxënësve, të organizuar nga World Vision.

Ata i treguan njëri – tjetrit nismat që kishin ndërmarrë për t’i kthyer shkollat e tyre në qendra komunitare.