Opinion.al – Dialogu me BE-në, Manastirliu: Gjithëpërfshirje për Romët dhe Egjiptianët

femijet

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri organizuan në Tiranë seminarin e katërt të Dialogut Politik për Përfshirjen e Komunitetit rom dhe Egjiptian në Shqipëri. Mbi 100 përfaqësues të shoqërisë civile, institucioneve qëndrore dhe vendore si dhe partnerë ndërkombëtarë morën pjesë në këtë semiar që adreson nevojat dhe zgjidhjet konkrete për integrimin e këtyre komuniteteve, duke filluar nga strehimi, arsimimi, punësimi, kujdesi shëndetësor etj.

http://opinion.al/dialogu-me-be-ne-manastirliu-gjitheperfshirje-per-romet-dhe-egjiptianet/