Njoftime

World Vision Albania, shpall thirrjen e hapur drejtuar subjekteve në fushën e Agrobiznesit.  Kjo thirrje …

World Vision Albania, në kuadër të zbatimit të programit “Fuqizojmë vajzat dhe grate për një …

Programi i financuar nga Bashkimi Evropian “BE për Kujdesin Social” shpall thirrjen për projekt propozime …

World Vision Albania, në kuadër të projektit “Fuqizojmë vajzat dhe gratë për një jetesë të …

World Vision Albania, në kuadër të projektit “Fuqizojmë vajzat dhe gratë për një jetesë të …

Në kuadër të projektit “Ndërtimi i Përgjigjes nga Komuniteti për mbrojtjen e biodiversitetit në Parkun …