Njoftime

World Vision Albania ka hapur thirrjen për 4 ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci sipas kërkesave të …

Postuar: 8/11/2022 Organizata World Vision Albania, bazuar në aktivitetin e saj në ndihmë të komuniteteve …

Postuar: 9/11/2022 World Vision Albania, Tender #389966 “Preselektim i subjekteve dhe kompanive me objekt “Prodhim …

Postuar: 10/11/2022 Thirrje për aplikim: Event 392581 TOR End of Program Evaluation for Tirana AP. …

Postuar: 18/01/2023 Organizata World Vision Albania, bazuar në aktivitetin e saj në ndihmë të komuniteteve, …

Postuar: 19/01/2023 World Vision Albania kërkon ekspert/kompani për vlerësimin, trajnimin dhe udhëzimin e vazhdueshëm të …