Monitor – Shqipëria ka shpenzimet publike për arsimin poshtë mesatares së vendeve me të ardhura të ulëta dhe të mesme

shpenzimet-qeverise

Shqipëria e ka të nënfinancuar sektorin e arsimit nga arka publike, në raport me vendet me të ardhura të mesme dhe të ulëta, por edhe me vendet e rajonit. Sipas Bankës Botërore, vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme shpenzuam për arsimin mbi 4% të PBB-së gjatë kësaj dekade, ndërsa Shqipëria sistematikisht i ka mbajtur nën 3.4% financimet për sektorin e edukimit.

http://www.monitor.al/shqiperia-ka-shpenzimet-publike-per-arsimin-poshte-mesatares-se-vendeve-me-te-ardhura-te-ulta-dhe-mesme/