Monitor – Prosperiteti, BB: Shqipëria, në mesin e shteteve pa progres në përmirësimin e varfërisë së skajshme

prosperiteti

Në shumicën e ekonomive botërore sot, të ardhurat e të varfërve po rriten. Premisa e përbashkët e prosperitetit përcaktohet si diferenca midis të ardhurave vjetore dhe normës vjetore të rritjes së mesatares në ekonomi. Prosperiteti i përbashkët ishte pozitiv në 70 nga 91 ekonomitë për të cilat janë publikuar të dhënat e BB. Sipas të dhënave, Shqipëria renditet në mesin e shteteve pa progres në përmirësimin e varfërisë së skajshme.

http://www.monitor.al/prosperiteti-bb-shqiperia-ne-mesin-e-shteteve-pa-progres-ne-permiresimin-e-varferise-se-skajshme/