Monitor – Indeksi i Qasjes dhe Cilësisë së Shëndetit, Shqipëria (dhe Ballkani) me mbulim shëndetësor mbi 70%

indeksi

Sipas indeksit të Qasjes dhe Cilësisë së Shëndetit, publikuar në revistën shkencore Lancet, Shqipëria ka një rezultat 74.5% -82.2% të përfshirjes së qasjes së popullsisë në shërbimet shëndetësore. Një komponent kyç i arritjes së mbulimit universal shëndetësor është të sigurohet që të gjitha popullatat të kenë akses në kujdes shëndetësor cilësor.

http://www.monitor.al/indeksi-qasjes-dhe-cilesise-se-shendetit-shqiperia-dhe-ballkani-mbulim-shenderesor-mbi-70/