Monitor – Indeksi, 20 mijë shqiptarë në ‘skllavëri moderne’

hands-in-chains-2

Sipas indeksit të Skllavërisë Moderne 2018, Shqipëria renditet e 43 nga 167 ekonomi të analizuara, për prevalencën e skllavërisë, që përfshin trafikimin e njerëzve, punën e detyrueshme, martesën e detyruar, apo shitjen dhe shfrytëzimin e fëmijëve. Shqipëria ka një vulnerabilitet ndaj skllavërisë moderne 45.2 nga 100 për të qenë pjesë e saj. Skllavëria moderne është një krim i ndërlikuar dhe shpesh i fshehur, që kalon kufijtë, sektorët dhe juridiksionet.

http://www.monitor.al/indeksi-20-mije-shqiptare-ne-skllaveri-moderne/