Lançimi i fushatës “It Takes A World”

AI3I6946

“Secili prej nesh është dëshmitar i rasteve të dhunës ndaj fëmijëve, ku jo pak herë pasojat kanë qenë fatale. Ne besojmë se është shumë e rëndësishme, jo vetëm ta pranojmë dhunën si fenomen që është shtrirë në institucionet më të rëndësishme ku po rriten fëmijët tanë,  por të punojmë së bashku, çdo ditë,  për krijimin e një mjedisi të sigurt në të cilin çdo fëmijë të ndihet i përkujdesur” – tha Drejtoresha e World Vision për Ballkanin Perëndimor, Eljona Boçe Elmazi, gjatë lancimit të fushatës kundër dhunës ndaj fëmijëve, “It Takes a World”.