Konventa mbi të drejtat e fëmijëve

Postuar: 20/11/2015

20 nëntori është Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve. Kombet e Bashkuara e vendosën këtë si një ditë për të promovuar mirëqënien e fëmijëve në vitin 1954. Ndërsa, më 1959 ata miratuan Konventën e të Drejtave të Fëmijës.
Konventa