Konsulencë për identifikimin e organizatave të shoqërisë civile (CSOs)/ organizatave të personave me aftësi të kufizuar (DPOs) dhe vlerësimin e nevojave për aftësimin e tyre në rajonet: Korçë, Lezhë, Dibër, Berat.

Postuar: 10/04/2018

Konsulencë për identifikimin e organizatave të shoqërisë civile (CSOs) / Organizatave të personave me aftësi të kufizuar (DPOs) dhe vlerësimin e nevojave për aftësimin e tyre në rajonet: Korçë, Lezhë, Dibër, Berat.

Consultancy required on “Mapping local CSOs, DPOs and conduct capacity building needs assessment”
tor_mapping