Klan PLUS/Raporti: 70% e fëmijëve kanë provuar një formë dhune

10101

Shoqëria shqiptare vazhdon të jetë infektuar nga dhuna, në të gjitha format. Një sondazh i fundit tregon se në shumicë dërrmuese, fëmijët bien viktima të dhunës fizike apo psikologjike, si në shkollë ashtu dhe në familje. Mes tyre është bullizmi që po ngre krye si një shqetësim i madh.

 

http://klanplus.al/raporti-70-e-femijeve-kane-provuar-nje-forme-dhune/?fbclid=IwAR31094KAqDehaI15wPVebqklw93jAweoOiVTW4tRRZYeUURR5pH35MWjAQ