Klan Kosova – Kërkohet respektimi i të drejtave të njeriut

ramushi

Kryeministri Ramush Haradinaj, mori pjesë në takimin e Grupit Koordinues Ndërministror për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Kosovës. “Ndihem mirë, që edhe Kosova e ka Ligjin për Mbrojtje nga Diskriminimi, pastaj Ligjin për Avokatin e Popullit dhe Ligjin për Barazi Gjinore”, tha kryeministri Haradinaj, duke shtuar se këto ligje ia kanë mundësuar Kosovës që të ketë bazën e nevojshme ligjore për respektimin e të drejtave të njeriut.

http://klankosova.tv/kerkohet-respektimi-i-te-drejtave-te-njeriut/