Kërkohet Kompani/ Ekspert për të kryer vlerësimin përfundimtar të programit të Tirana AP

Postuar: 10/11/2022

Thirrje për aplikim: Event 392581 TOR End of Program Evaluation for Tirana AP.

Vlerësim i programit në Tiranë – Afati i shprehjes së interesit për të marrë pjesë në tender është 14 Nëntor 2022 

World Vision Albania po kërkon Kompani/ Ekspert për të kryer vlerësimin përfundimtar të programit në Tiranë.  

Shprehja e interesit duhet të konfirmohet në adresën e email-it Adrila_Docaj@wvi.org deri më 14 Nëntor 2022 ku më pas do lajmëroheni me TOR-in dhe specifikat e këtij procesi.

Suksese!
Documents: 
Kodi i Furnitorit