“Jo Drogë! Pikë Grumbullimi! Një alternativë e qëndrueshme zhvillimi për të rinjtë dhe komunitetet në Librazhd”

Postuar: 10/06/2022

Projekti për ngritjen e një Pike Grumbullimi (Food Hub) ka nisur dhe do t’ju japë mundësi 360 fermerëve të zonës dhe 1500 të rinjve për t’u angazhuar në marketimin dhe shitjen e produkteve bio të zonës.

Njihuni me qëllimin e projektit dhe rezultatet e pritshme prej tij në këtë fletepalosje.

Projekti “Jo Drogë! Pikë Grumbullimi! Një alternativë e qëndrueshme zhvillimi për të rinjtë dhe komunitetet në Librazhd” financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Bashkia Librazhd në bashkëpunim me World Vision.
Fletepalosja_foodhub