The Guardian – Prindërit e rreptë dhe stigma shoqërore kufizojnë përdorimin e celularëve te vajzat në vendet e varfëra

stigma

Prindërit strikt dhe mosmiratimi social janë ndër faktorët që i bëjnë vajzat adoleshente në vendet në zhvillim të mos kenë një telefon celular. Ndërkohë e kundërta ndodh me djemtë. Sipas një studimi qasja e kufizuar në teknologjinë mobile nënkupton gjithashtu që vajzat të detyrohen t’i mbajnë telefonat në fshehtësi, duke i lënë ato më të pambrojtura ndaj efekteve të dëmshme të mediave sociale për shkak të mungesës së përvojës së tyre në internet.

https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/15/strict-parents-social-stigma-limit-mobile-use-teenage-girls-in-poor-countries