Frequently Asked Questions about sub-granting scheme CfP01/2018

Postuar: 31/10/2018

Në vijim të pyetjeve të shpeshta të dërguara në adresën e e-mailit Tirana@wvi.org, në lidhje me procedurat e aplikimit, dokumentet e kërkuara, si dhe kriteret e lejueshmërisë lutemi lexoni si më poshtë:

November_2018_faq