Foto/20 nisma në shërbim të komunitetit

loop-6

Bullizmi; braktisja e shkollës; përkrahja e fëmijëve me aftësi të kufizuara; hapësirat kreative për të moshuarit, të rinjtë e fëmijët; por edhe ndërgjegjësimi për jetë të shëndetshme janë vetëm disa ndër 20 nismat komunitare që të rinjtë e grupmoshës 18-25 vjeç pjesëmarrës në projektin “Rritja e Integrimit Socio-Ekonomik e të Rinjve të Kosovës-SKYE” kanë ndërmarrë në 6 komuna të Kosovës.