Finalizohet projekti “Rritja e integrimit socio-ekonomik e të rinjve të Kosovës”

1111

Të rinj nga Gjakova, Ferizaj, Malisheva, Mitrovica, Vushtrria dhe Graçanica, të organizuar në 10 grupe, kanë qenë pjesë e këtij projekti i cili është përbërë në katër shtylla kryesore: punësim, qytetari aktive, lidership dhe ndërmarrësi sociale.

 

http://tvprizreni.info/finalizohet-projekti-rritja-e-integrimit-socio-ekonomik-e-te-rinjve-te-kosoves/?fbclid=IwAR1FrXhGh58VytsfTpyb_M-28RLGI47X4TNE3GSoMuB0JvhIB_wPGh7dqHw