Festivali i Rinisë 2019/Dita e tretë konkurs për idetë e sipërmarrjeve të reja nga nxënësit e shkollave profesionale

9

71% e të rinjve të Ballkanit  nuk kanë akses në tregun e punës. 
Shkalla zyrtare e papunësisë në Shqipëri, për të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç është 22,2 % **referuar kjo të dhënave të tremujorit të parë të 2019-ës.

 

Në ditën e tretë dhe e fundit të Festivali të Rinisë 2019, “Zgjidhje Për Rininë” i organizuar nga World Vision në bashkëpunim me RYCO (Zyra Rajonale per Bashkepunim Rinor) fokusi ishte tek sipërmarrjet e reja të ideuara nga nxënës të arsimit profesional në 4 shkolla të Shqipërisë, nga Korça, Lezha, Shkodra dhe Kamza.