Exit.al – Shoqëria civile kërkon 5% e PBB-së të shpenzohet në arsim

34-1

Më 12 dhjetor 2018, 24 OJQ në Shqipëri publikuan një deklaratë në mbështetje të protestave që po mbajnë studentët në vend. Pasi shprehën mbështetjen për kërkesat e studentëve, organizatat e shoqërisë civile kërkuan që 5% e PBB-së të shpenzohet për arsimin. Ndër OJQ-të që e kanë nënshkruar këtë deklaratë publike janë: World Vision, Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri, Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri, Ambasada PINK në Shqipëri, Down Synrome Albania, Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe Save the Children.

https://exit.al/2018/12/ojq-te-kerkojne-qe-5-e-pbb-se-te-shpenzohet-ne-arsim/