Business Mag – Financimi i fermave shqiptare, sfida e bankave dhe teknologjisë

ferma

Bujqësia vijon të ketë pak mundësi për financim. Për shumë banka të nivelit të dytë, sektori bujqësor viijon të shfaqë risk të lartë dhe nuk shihet me interes për t’u financuar, ndërkohë që edhe vetë fermerët thonë se kushtet e financimit nga bankat vijojnë të jenë frenuese me norma të larta interesi. Ekspertët e fushës, thonë se financimi i bujqësisë redukton me katër herë më shumë varfërinë, duke gjeneruar rritje ekonomike dhe punësim. Aktualisht, sektori që punëson 50% të fuqisë punëtore, përfiton vetëm 4% nga totali i financimeve.

https://businessmag.al/financimi-i-fermave-shqiptare-sfida-e-bankave-dhe-teknologjise/
https://businessmag.al/financimi-i-fermave-shqiptare-sfida-e-bankave-dhe-teknologjise/