#Bashkëmundemi, të rinjtë e World Vision i bashkohen marshimit kundër trafikimit

“#BashkëMundemi! #NdalojmëTrafikimin!” – Marshimit Sensibilizues të iniciuar Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në kuadër të muajit antitrafik, iu bashkuan të rinj vullnetarë, anëtarë dhe lidera të grupeve Impact të World Vision.

Gjatë gjithë muajit tetor, World Vision është angazhuar në aktivitete sensibilizuese dhe informuese për të rritur ndërgjegjësimin e fëmijëve, të rinjve dhe prindërve për situatat e mundshme të trafikimit.

#stoptrafikimi #bashkëmundemi #luftojmëtrafikimin

#ItTakesAWorld #ITAW #Jetënëplotësipërçdofëmijë #MuajiAntitrafik #RuleofLaw #socialprotection #socialjustice #justsystemsstructure