Balkanweb – Studimi: 25% fëmijëve PAK mbesin jashtë sistemit arsimor

Një e katërta e fëmijëve me aftësi të kufizuar rrezikojnë të mbeten jashtë dyerve të sistemit arsimor për shkak të pengesave të shumta që hasin. Sipas një studimi të World Vision mbi 25% e fëmijëve në Shqipëri që vuajnë nga të paktën një aftësi e kufizuar nuk kanë akses në arsimin e detyrueshëm dhe kjo për shumë arsye si: pamundësia ekonomike, mungesa e infrastrukturës, shkollave speciale apo mësuesve të dedikuar.

https://www.balkanweb.com/studimi-25-femijeve-pak-mbesin-jashte-sistemit-arsimor/