ata.gov.al – Të drejtat e fëmijëve, prioritet i Ministrisë së Drejtësisë

wv

Me rastin e ditës së “Konventës Ndërkombëtare të të Drejtave të Fëmijëve”, u zhvillua një takim në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë. Për ministren e Drejtësisë ky takim shërbeu edhe për të marrë opinionet e fëmijëve rreth problematikave që ata kanë. “Mora mendime dhe ide shumë të vlefshme nga fëmijët, të cilët janë njëkohësisht edhe vullnetarë të shoqatave World Vision dheTerre des Hommes lidhur me mundësinë se si mund ta bëjmë me efektiv Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit”, u shpreh ministrja.

http://ata.gov.al/2018/11/21/te-drejtat-e-femijeve-prioritet-i-ministrise-se-drejtesise/