Aftësia e kufizuar tek fëmijët në Shqipëri: prevalenca dhe cilësia e shërbimeve

World Vision dhe Save the Children prezantuan sot gjetjet e studimit të parë kombëtar mbi prevalencën e aftësisë së kufizuar tek fëmijët në Shqipëri dhe cilësinë e shërbimeve që u ofrohen.