Aftësia e kufizuar te fëmijët në Shqipëri: Prevalenca e aftësisë së kufizuar, aksesi te shërbimet dhe cilësia e shërbimeve

Synimi i këtij studimi është matja e prevalencës së aftësisë së kufizuar te fëmijët dhe të rinjtë në Shqipëri, vlerësimi i mundësive të tyre për zhvillim si dhe vlerësimi i aksesit dhe cilësisë së shërbimeve kryesore që i ofrohen këtyre grupeve.

Lexo me shumë raportin