A2 News – Puna e bashkive, në rënie ritmi i të ardhurave dhe investimet

Ngadalësimi i investimeve nga bashkitë është rrjedhojë e tkurrjes së rimit të të ardhurave. Ekspertja Merita Toska ka shpjeguar se duhet pritur edhe tremujori i fundit i 2018-ës për të vlerësuar saktë mbi performancën e bashkive, si në drejtim të të ardhurave, ashtu edhe të shpenzimeve.

https://a2news.com/2019/01/24/puna-e-bashkive-ne-renie-ritmi-i-te-ardhurave-dhe-investimet/