70% e fëmijëve në Shqipëri kanë përjetuar të paktën një herë dhunë

Postuar: 1/10/2018
wv_infograph_dhuna