5% për arsimin për fëmijët dhe të rinjtë tanë!

studentet

Dhjetëra organizata të shoqërisë civile në Shqipëri me anë të kësaj deklarate publike duan të shprehin mbështetjen e tyre për kërkesën e studentëve për rritjen e buxhetit të arsimit në Shqipëri në masën 5 % të prodhimit të përgjithshëm bruto (PBB).