Nxitja e partneriteteve për Kujdesin Social në Shqipëri

Çfarë do të thotë kujdes social për ju? Fuqizim. Gjithëpërfshirje. Mbrojtje. Barazi. Këto janë vlerat thelbësore që ndërtojnë programin BE për Kujdesin Social, teksa punon për të krijuar një mjedis të drejtë, të barabartë dhe gjithëpërfshirës. Në fillim të muajit qershor, BE për Kujdesin Social zhvilloi dy (2) forume me pjesëmarrjen e qeverive vendore dhe […]