Grante

"Përmirësojmë reziliencën e familjes në situata emergjente"

Donatori: UNDP Albania
Data e fillimit/Data e përfundimit:
01/2021 – 07/2022
Partnerët në zbatim: Projekti zbatohet vetëm nga World Vision Albania

Të rinjtë e Lezhës si Ambasadorë kyç që promovojnë qëndrueshmërinë dhe mirëqenie mendore

Donatori: Ambasada Britanike në Tiranë
Data e fillimit/Data e përfundimit:
1/2021 - 03/2021
Partnerët në zbatim: Projekti zbatohet vetëm nga World Vision Albania

“Ndërtimi i reziliencës dhe aftësive për reduktimin e riskut ndaj fatkeqësive RRF nëpërmjet angazhimit të shkollës dhe komunikimit”

Donatori: UNICEF Albania
Data e fillimit/Data e përfundimit:
04/2021 - 12/2021
Partnerët në zbatim: Projekti zbatohet vetëm nga World Vision Albania

Një alternativë zhvillimi e qëndrueshme për të rinjtë dhe komunitetet në Librazhd

Donatori: Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri (IPA2018)
Data e fillimit/Data e përfundimit:
10/2021 – 02/2024
Partnerët në zbatim: World Vision Albania (WVA) në partneritet me Bashkinë Librazhd

Qëndër komunitare për shërbime ndaj aftësisë së kufizuar - Prrenjas

Donatori: Bashkimi Evropian (BE) nëpërmjet Instrumentit për asistencë para- anëtarësimit (IPA III)
Data e fillimit/Data e përfundimit:
6/2022 - 10/2024
Partnerët në zbatim: World Vision Albania (WVA) në partneritet me Bashkinë Prrenjas

Përmirësimi i jetesës përmes ruajtjes së biodiversitetit të parkut natyror Korab-Koritnik

Donatori: Prespa Ohrid Nature Trust - PONT
Data e fillimit/Data e përfundimit:
6/2022 - 6/2023
Partnerët në zbatim: World Vision Albania (WVA) në partneritet me Agritra Vizion

Emanueli jeton në një fshat pranë Vlorës, ku të joshen sytë me tokat e …

Sheqerasi, që ndoshta të gënjen me emrin, është fshati më i ftohtë të Shqipërisë. …

Sapo afrohesh drejt shtëpisë njëkatëshe, ku lulet e para kanë filluar të çelin e …

Në një fshat të thellë të Mirditës, mbi një kodër të butë gjendet banesa …

Parku natyror Korab-Koritnik është një ekosistem malor me vlera të veçanta natyrore e turistike …

Si në një film neorealist, një furgon i bardhë shëtit fshatrave të Kurbinit duke …