Tender NO-137 FY21, shtyhet deri më datë 25 Gusht 2021/ “Blerje shpezë” Zogj Pule, Pula

You are here

Postuar: 12/08/2021

Organizata World Vision Albania, bazuar ne aktivitetin e saj nëndihmë të komuniteteve dhe më gjerë, shpall të hapur Tenderin NO-137 FY21 me objekt “Blerje shpezë” Zogj Pule, Pula

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të paraqesin:

A-Dokumentat për preselektim :

1. Letër interesi (opsionale)

2. Certifikatë Regjistrimi dhe Informata mbi Biznesin (e detyrueshme)

3. Vërtetim që ska detyrime tatimore ( opsionale )

4. Informacion mbi strukturën e biznesit (plotësoni dokumentin 1 bashkangjitur- registration form) (e detyurueshme)

5. Pasqyrave financiare të audituara të dy viteve të fundit (opsionale)

6. Referenca nga klientët e mëparshëm ( preferohet 2 dhe më shumë) (opsionale)

7. Vërtetim gjykate prokurori (opsionale )

8. Plotësoni Kodin e Sjelljes së Furnizuesit, politikat (dokumentin 2 bashkangjitur) (e detyrueshme)

B-Ofertën Financiare :

• RFP me termat financiare sipas formës bashkëlidhur emailit.

  • Afati për pranimin e ofertës dhe dokumentave 25 Korrik 2021.
  • Aplikimet pas këtij afati nuk do të merren në konsideratë)

Mënyra e aplikimit :

• në adresën e emailit procurement_albania@wvi.org (Të gjithë aplikimet e dërguara në emaile të tjera nuk do të merren në konsideratë).

• me zarf të mbyllur në adresën: World Vision Albania, Rruga "Skënderbej" Ndërtesa Gurten, Kati II, Tiranë.

Shënime të rëndësishme:

1. Bizneset që plotësojnë të gjithë dokumentacionin e kërkuar për preselektim do të vlerësohen nga komiteti i prokurimit dhe nëse përmbushin kriteret do të konsiderohen pjesë e listës së bizneseve me të cilën organizata mund të punojë për një afat 2-3 vjecar.

2. World Vision rezervon të drejtën për të negociuar dhe kontraktuar biznese sipas kombinimeve të artikujve për shërbimin e kërkuar, ashtu sic e konsideron ai më të përshtatshme për nevojat e tij.

3. Kapaciteti i emailit tonë është 32MB, nëse dokumentat e dërguara janë më shumë se ky kapacitet, ju lutem përdorni metoda si zip dokumentat, compress file, google link etj .

4. Cdo aplikim që nuk dorëzohet në zarf të mbyllur ose në adresën e emailit procurement_albania@wvi.org, nuk do të pranohet.

5. Cdo aplikim që vjen pas afatit nuk do të konsiderohet.

6. Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 90 ditë.

7. Vetëm për pyetje kontaktoni në adresën e emailit: ardi_avdillari@wvi.org ose nr.cel 0692403629 .

8. Afati i aplikimit fillon me 12 Gusht-25 Gusht 2021

Ju mirëpresim.

Suksese

Tungjatjeta.al

 
Sara
Shqipëri
Jasmina
Shqipëri
Bruna
Shqipëri
Arta
Shqipëri
Ardiani
Shqipëri
Marigleni
Shqipëri
Selma
Shqipëri
Irena
Shqipëri
Juliani
Librazhd
Emiljano
Shqipëri
Altin
Shqipëri
Donaldi
Shqipëri
Fjorida
Librazhd
Arjani
Shqipëri
Klajdi
Shqipëri
Oligerta
Shqipëri
Elvani
Librazhd
Leonora
Shqipëri
Ana
Shqipëri
Soni
Shqipëri
Alesia
Shqipëri
Gabriela
Shqipëri
Emanueli
Shqipëri

Twitter Feed

 

Facebook Feed

 

Na Kontaktoni

Shqipëri
  • Rruga “Vëllezërit Manastirli”, Ndërtesa nr. 4,
    P.O.Box 1725, Tirana, Albania
  • Tel: +355 4 2419601
  • Email: tirana@wvi.org

empty

Na Ndiqni